تصفیه فاضلاب به روش بیورآکتور غشایی:

امروز یکی از روشهای پیشرفته تصفیه فاضلاب روش بیولوژیکی عشائی است که در این روش جداسازی میکروب ها توسط غشا انجام می شود.با نصب این غشا ها در درون رآکتور بیولوژیکی دیگر نیازی به بخش های ته نشینی و فیلتراسیون نمی باشد و همین غشاها وظیفه جداسازی فاضلاب تصفیه شده از لجن را انجام می دهند.استفاده از غشا باعث می شود در فضای کم،تصفیه فاضلاب با راندمان بالا انجام شود به طوری که کیفیت فاضلاب تصفیه شده از استانداردهای فاضلاب برای تخلیه به آب های سطحی نیز بهتر است.
در تصفیه فاضلاب ، ممبران بیو رآکتور فن آوری جدیدی محسوب می شود که ترکیبی از تصفیه به روش لجن فعال سنتی و فن آوری نوین جداسازی توسط ممبران می باشد.به علت خاصیت جداسازی قوی ممبران،لجن فعال و مواد آلی با مولکول های بزرگ می توانند در مخزن فعال ساز بیولوژیکی غشائی جمع آوری شوند و آب تمیز هم می تواند با عبور کردن از میان ممبران تصفیه گردد.فرآیند های مربوط به سیستم فعال ساز بیولوژیکی غشائی،بیورآکتور و فیلتراسیون آب می توانند به صورت هم زمان انجام شوند.مخزن برای لجن رسوب شده لازم نمی باشد.در این روش، غلظت لجن بسیار بیش تر از روش سنتی است.زمان اقامت فاضلاب در مخزن و زمان اقامت لجن در مخزن می تواند به صورت جداگانه کنترل شود. در روش فعال ساز بیولوژیکی غشائی نه تنها فاضلاب معمولی بلکه بسیاری از فاضلاب های آلوده شده با مقادیر بسیار زیاد مواد آلی نیز می توانند تصفیه گردند.با استفاده از فن آوری فعال ساز بیولوژیکی غشائی می توان به آسانی بسیاری از فاضلاب ها را تصفیه نمود.به علت خاصیت جداسازی ممبران، عملکرد بیورآکتور توسط فعال ساز بیولوژیکی غشائی ارتقاء زیادی پیدا کرده است.این روش در مقایسه با روش سنتی تصفیه فاضلاب ، دارای مزیت هایی می باشد، مانند موثرتر واقع شدن عملکرد بیورآکتور ، مقاومت خوب در برابر فشار و ضربه ی ناشی از فاضلاب خروجی،کیفیت بالای آب خروجی،اندازه کوچک تاسیسات مربوط به تصفیه فاضلاب،طول عمر زیاد لجن .

مزایای MBR:

• اشغال فضاي كم
• كاهش توليد لجن مازاد
• كنترل كارآمد گرفتگي ها
• راندمان بسیار بالای تصفیه
• مدولار و سهولت افزایش ظرفیت
• امكان تغيير آسان فرآيندهاي لجن فعال متعارف به لجن فعال ممبراني

فرآیند Mixed Bed Biological Reactor( MBBR):

از جمله فرآیندهای نوین تصفیه فاضلاب می باشد. این فرآیند از جمله اصلاحاتفرآیند لجن فعال می باشد و شباهت بسیار زیادی به فرآیند هوادهی گسترده دارد. این فرآیند نیز مانند فرآیند هوادهی گسترده دارای واحد های آشغالگیری، هوادهی، ته نشینی، کلرزنی و ذخیره لجن می باشد. تنها تفاوت این فرآیند با هوادهی گسترده استفاده از بستر رشد بیولوژیکی( پکینگ مدیا) در مخزن هوادهی می باشد .پکینگ مدیا باعث افزایش سطح در مخزن هوادهی می شود که این امر موجب کاهش ابعاد مخزن هوادی و بطبع کاهش هزینه ساخت پکیج می شود. از این فرآیند می توان برای تصفیه طیف گسترده ای ازفاضلابهای صنعتی وفاضلابهای بهداشتی استفاده کرد.

مزایای ( MBBR):

• اشغال فضاي كم
• كاهش توليد لجن مازاد
• كنترل كارآمد گرفتگي ها
• راندمان بسیار بالای تصفیه
• مدولار و سهولت افزایش ظرفیت
• امكان تغيير آسان فرآيندهاي لجن فعال متعارف به لجن فعال ممبراني

فرآیند هوادهی گسترده(Extended Aeration Activated Sludge):

از جمله پرکاربردترین اصلاحات فرآیند لجن فعال می باشد که برای تصفیه فاضلاب بهداشتی جوامع کوچک تا متوسط و فاضلاب های صنعتی کاربرد دارد فرق این روش با لجن فعال متعارف حذف مخزن ته نشینی اولیه و افزایش حجم مخزن هوادهی می باشد. اساس کار این فرآیند هضم هوازی بار آلی موجود در فاضلاب توسط میکرواورگانیسمها می باشد. بدین ترتیب که فاضلاب ورودی پس از طی مراحل فیزیکی تصفیه از قبیل آشغالگیری، متعادلسازی و … وارد مخزن هوادهی می شود.
پکیج های فرایند هوادهی گسترده تولیدی این شرکت دارای آشغاگیر، مخزن هوادهی، مخزن ته نشینی، مخزن تماس کلر، مخزن ذخیره و تغلیظ لجن، سیستم بازگشت و دفع لجن، سیستم تولید و توزیع هوا، سیستم آماده سازی و تزریق کلر و تابلو برق برای کنترل سیستم می باشد.