نازل/آب پخش کن

نازل یا آب پخش کن ، جمع کن چیست ؟

نازل ها جهت کنترل مسیر آب در مخازن مورد استفاده قرار می گیرند.جنس نازل های از کوپولیمر میباشد و حداکثر دمای مورد تحمل نازل ها 50 درجه سانتی گرادمی باشد.نازل ها و یا آب پخش کن ها به دلیل دارا بودن شیارهای بسیار ریز در مخازن FRP و سختی گیر ها و همچنین فیلترهای شنی نیز استفاده می شوند.این شیارها از ذرات رزین،سیلیس و کربن بسیار ریزتر هستند که مانع خروج آنها از مخزن می شوند.نازل ها و یا آب پخش کن ها در مدلها و سایزهای مختلف که بستگی به نوع و سایز اتصالات مخزن ، انتخاب می شوند.
شرکت آب رو پالایش پایدار مفتخر به ارائه نازل و یا آب پخش کن ها در ابعاد مختلف می باشد.
کارشناسان ما جهت انجام خدمات مشاوره و بازرگانی آماده پاسخگوئی می باشند.

آب پخش کن نازلدستگاه تصفیه آب - آب رو پالایش پایدار
آب پخش کن نازلدستگاه تصفیه آب - آب رو پالایش پایدار
آب پخش کن نازل تصفیه آب - آب رو پالایش پایدار
نازل آب پخش کن تصفیه آب - آب رو پالایش پایدار
نازل آب پخش کن تصفیه آب - آب رو پالایش پایدار
نازل آب پخش کن تصفیه آب - آب رو پالایش پایدار
آب پخش کن نازلدستگاه تصفیه آب - آب رو پالایش پایدار
آب پخش کن نازلدستگاه تصفیه آب - آب رو پالایش پایدار