غشا به انگلیسی: Membrane) به معنای پوسته است.به معنای پوسته است.غشا دارای نفوذپذیریِ انتخابی است که مانند سد عمل می‌کند. یکی دیگر از کاربردهای آن رفع ابهام از فرایندهای غشایی است.ممبران بنا بر تعریف که دارد به عنوان مانعی می باشد که اجازه عبور به برخی از ترکیبات خاص موجود در مایع را میدهد و برخی دیگر نه . آب ورودی ( جریان ورودی) به یک ممبران، جریان خوراک (feed-stream) نامیده می‌شود، مایعی که از میان غشاء عبور می‌کند آب تصفیه‌شده (permeate) ، و مایعی که حاوی ترکیبات رد نشده است، مایع باقی‌مانده (retentate) یا غلیظ‌ شده (concentrate) نامیده می‌شود.نوع انتخاب یک ممبران بستگی به اندازه منافذ غشاء دارد. برحسب اندازه منفذ، آنها را می‌توان تحت عنوان میکروفیلتراسیون (MF)، اولترافیلتراسیون (UF)، نانوفیلتراسیون (NF) و اسمز معکوس (RO) طبقه‌بندی نمود. همچنین ممبران‌ها می‌توانند دارای ضخامت‌های مختلفی، با ساختارهای همگن یا ناهمگن باشند. ممبران‌ها می‌توانند از نظر بار الکتریکی خنثی یا باردار بوده، و ذرات منتقل شده می‌توانند فعال یا غیر فعال باشند. ذرات در صورت غیرفعال بودن می‌توانند با استفاده از گرادیان‌های فشار، غلظت، شیمیایی یا الکتریکی به‌سهولت از میان غشاء عبور کنند. به‌طور کلی ممبران‌ها می‌توانند به‌صورت ممبران‌های مصنوعی و ممبران‌های بیولوژیکی طبقه‌بندی شوند.

میکروفیلتراسیون

در فرآیند میکروفیلتراسیون ذرات بزرگ‌تر از 0.08 تا 2 µm حذف می‌شوند و فشار عملیاتی در محدوده‌ی 0.00007 -0.001 بار می‌باشد. از فرآیند میکروفیلتراسیون برای حذف مواد جامد معلق باقی‌مانده (SS) ، حذف باکتری‌ها به‌منظور ضد عفونی کردن مؤثر آب و نیز به‌عنوان یک پیش تصفیه برای فرآیند اسمز معکوس استفاده می‌شود. بیو راکتور غشایی (MBR) فن‌آوری نسبتاً جدیدی است که در آن میکروفیلتراسیون و بیوراکتور جهت انجام تصفیه‌ی بیولوژیکی با هم ترکیب شده‌اند.

اولترافیلتراسیون

در فرآیند اولترافیلتراسیون ذرات بزرگ‌تر از 0.005 تا 2 µm حذف می‌شوند و فشار عملیاتی در محدوده‌‌ی 0.0007 – 0.007 بار می‌باشد. از فرآیند اولترافیلتراسیون برای بسیاری از کاربردهای مشابه با میکروفیلتراسیون استفاده می‌شود. برخی از غشاءهای اولترافیلتراسیون نیز برای حذف ترکیبات محلول با وزن مولکولی بالا، مانند پروتئین‌ها و کربوهیدرات‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. علاوه‌بر این، آنها قادر به حذف ویروس‌ها و برخی از اندوتوکسین‌ها (ترکیبات سمی) می‌باشند.

نانوفیلتراسیون

نانوفیلتراسیون که RO “بی‌قاعده (loose)” نیز نامیده می‌شود، می‌تواند ذرات کوچک‌تر از 0.001 µm را دفع نماید. از فرآیند نانوفیلتراسیون برای حذف ترکیبات محلول انتخاب شده‌ای در فاضلاب استفاده می‌شود. NF در درجه اول یک فرآیند سختی‌گیری با استفاده از غشاء است که به‌عنوان جایگزین برای سختی‌گیرهای شیمیایی پیشنهاد می‌شود.
همچنین، نانوفیلتراسیون می‌تواند به‌عنوان یک پیش‌تصفیه قبل از اسمز معکوس استفاده شود. اهداف اصلی جهت استفاده از NF در مرحله‌ی پیش‌تصفیه‌ عبارتند از: (1) به‌حداقل رساندن لای‌گرفتگی ناشی از ذرات و میکروب‌ها در ممبران‌های RO توسط برطرف نمودن کدورت و باکتری‌ها، (2) جلوگیری از ایجاد رسوب توسط حذف یون‌های سختی، (3) کاهش فشار عملیاتی در فرآیند RO با کاهش غلظت کل جامدات محلول (TDS ) در آب خوراک.

اسمز معکوس

معمولاً از اسمز معکوس برای فرآیند نمک‌زدایی استفاده می‌شود. علاوه‌بر این، استفاده از RO جهت حذف ترکیبات محلول باقی‌مانده در فاضلاب،‌ پس از انجام تصفیه‌ پیشرفته با میکروفیلتراسیون متداول می‌باشد. فرآیند RO مانع از عبور یون‌ها می‌شود اما برای تولید آب بدون یون به فشار زیادی احتیاج دارد (0.0085-0.07 بار).

ترکیب‌بندی غشاء

در حوزه‌ی مربوط به غشاء، از عبارت مدول برای توصیف یک واحد کامل تشکیل‌شده از غشاء‌ها، ساختار حفظ فشار، ورودی خوراک، جریان‌های خروجی آب تصفیه‌شده و غلیظ شده ، و نیز یک ساختار پشتیبانی کلی استفاده می‌شود. انواع اصلی مدول‌های غشائی عبارتند از:
• لوله‌ای (tubular)، که در آن ممبران‌ها در داخل لوله‌های متخلخل محافظ قرار می‌گیرند، و این لوله‌ها با هم در یک پوسته استوانه‌ای جای می‌گیرند و یک واحد مدولی را تشکیل می‌دهند. این تجهیزات لوله‌ای در درجه اول به‌علت قابلیت آنها در فرآیندهایی که مقدار جامدات و ویسکوزینه بالایی دارند و نیز سهولت نسبی در امر تمیز شدن، برای میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون مورد استفاده قرار می‌گیرند.
• الیاف توخالی (hollow fiber) ، شامل مجموعه‌ای از صدها تا هزاران فیبر توخالی است. کل این مجموعه در داخل یک لوله تحت فشار قرار می‌گیرد. جریان خوراک می‌تواند از داخل الیاف (جریان داخل به خارج) یا از خارج الیاف (جریان خارج به داخل) وارد شود.
• مارپیچی (spiral wound)، که یک جداکننده‌ی قابل انعطاف (flexible spacer) برای آب تصفیه شده بین دو ورقه‌ی صاف غشائی قرار می‌گیرد. یک جداکننده‌ی قابل انعطاف برای آب ورودی اضافه می‌شود و ورقه‌های صاف به‌شکل لوله پیچیده می‌شوند.
• صفحه و قاب (plate and frame) از یک سری ورقه‌های صاف غشائی و صفحات محافظ تشکیل شده است. آب با عبور کردن از میان غشاءهای مربوط به دو ساختار ممبرانی مجاور هم، تصفیه می‌شود. صفحه‌ی مورد نظر نیز از ممبران‌ها محافظت می‌نماید و مجرایی برای خروج آب تصفیه شده از واحد مدولی فراهم می‌سازد.

در دانش فناوری تصفیه آب ، پارامترها و شاخص هائی وجود دارد که انجام محاسبات مربوط به آب و تصفیه آب به وسیله این پارامترها انجام می شود. شاید شما به عنوان مصرف کننده دستگاههای تصفیه آب ،علاقه مند به دانستن این پارامترها باشید و یا ممکن است شما از فعالان و علاقمندان این عرصه باشید و نیاز به اطلاعات اولیه دراین باره داشته باشید. در اینجا مهمترین پارامترهای مورد استفاده در علم و فن آوری تصفیه آب ،معرفی می شوند.

کل مواد جامد محلول (TDS) Total dissolved solids

tdsمتر-قلمی تجهیزات اندازه گیری ابزار دقیق تصفیه آب

tdsمتر-قلمی تجهیزات اندازه گیری ابزار دقیق تصفیه آب

منظور از TDS کل ناخالصی های جامد حل شده در آب است که نشان دهنده مجموع غلظت همه یونهای موجود درآب می باشد.
واحد اندازه گیری TDS میلی گرم در لیتر mg/l است که از آن با عنوان لاتین PPM یاد می کنند.PPM کوچک شده عبارتpart per million (قطعه در میلیون) می باشد.می دانیم که هر لیتر برابر با یک میلیون میلی گرم است.بنابراین هر میلی گرم در لیتر یک قطعه در میلیون می باشد یا به عبارتی همان PPM1 .

قابلیت هدایت الکتریکی (EC) Electrical Conductivity

نشان دهنده قدرت یونی یک محلول برای انتقال جریان الکتریسیته است وتابعی از قدرت یونی آب (مقدارکاتیون ها و آنیون های موجوددر آب) می باشد. هدایت الکتریکی را با واحد میکروزیمنس بر سانتی متر و میکرومو بر سانتیمتر اندازه گیری می کنند. هدایت الکتریکی و غلظت کل جامدات محلول (TDS) به صورت یک به یک به هم ارتباط ندارند. اما در محلول های رقیق (مانند آب طبیعی) ارتباط این دو عامل به صورت زیر است:
TDS = 0.5 EC
رابطه بین TDS و EC برای هر نمونه آب با توجه به ویژگی های شیمیائی و فیزیکی آن فرق می کند.

سختی کل (TH) Total hardness

سختی کل مجموع غلظت یونهای کلسیم و منیزیم موجود در آب می باشد.
در نتیجه سختی آب،بخشی از TDS آب است. عامل اصلی رسوب گذاری آب،همین سختی آب است.
مقدار سختی را برحسب mg/li CaCo3 بیان می کنند.

کدریت (کدورت) Turbidity

مواد کلوییدی باعث کدر شدن آب می شوند. کدریت در استاندارد اینگونه توصیف می شود: یک خاصیت فیزیکی آب که باعث می شود نور تابیده شده به نمونه پخش و بازتابیده شود و یا جذب شود ولی عبور نکند.واحد کدریت ،JTU یا NTU می باشد.
به طور کلی آب آشامیدنی و آب مورد نیاز در صنایع باید صاف و زلال باشد.
کاهش کدورت آب در حفظ و سلامتی و بهداشت مردم و جلوگیری از مسائل و مشکلات سیستم توزیع آب تاثیر زیادی دارد. کدورت آب همچنین باعث کاهش اثربخشی گندزدائی و کاهش اثر گندزداها و افزایش هزینه های گندزدائی می گردد. بنابراین بهداشتی بودن آب را با اندازه گیری آن تعیین می کنند. کلیفرم روده ای (مدفوعی) به مقدار فراوان در روده بزرگ انسان وجود دارد در نتیجه بیماری زا نیست. علت استفاده از کلیفرم روده ای به عنوان شاخص بهداشتی بودن آب عبارت است از :

تجهیزات اندازه گیری ابزار دقیق تصفیه آب

تجهیزات اندازه گیری ابزار دقیق تصفیه آب

1. در برابر شرایط نامساعد محیط مثل دما و یا PH مقاومت بالایی دارد به طوری که اگر بخاطر نامساعد بودن محیط ،کلیفرم روده ای از بین برود می شود با اطمینان نتیجه گرفت که هیچ ویروس و یا باکتری بیماری زایی نمی تواند در آن محیط وجود داشته باشد.
2. تعداد این باکتری بسیار زیاد است و پس از رقیق شدن های مکرر می باشد.
کیلو گرم بر سطحی با مساحت یک سانتیمتر مربع وارد شود.،فشار اعمالی برابر با یک کیلومتر بر سانتیمتر مربع است.
Kg/m2 کیلوگرم بر متر مربع : اگر نیروئی برابر با یک کیلو گرم بر سطحی با مساحت یک متر مربع وارد شود، فشار اعمالی برابر با یک کیلوگرم بر متر مربع است.

ATM اتمسفر

یک اتمسفر فشار برابر با یک کیلو گرم بر سانتیمتر مربع و یا 10000 کیلوگرم بر متر مربع است.

Bar بار

یک بار فشار برابر با یک کیلوگرم بر سانتیمتر مربع فشار است،یک بار فشار با یک اتمسفر فشار برابر است .

Kpa کیلوپاسکال

یک کیلو پاسکال فشار برابر با 01/0 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع فشار است.

Psi پی اس آی

یک پی اس آی فشار به معنای فشار اعمال شده توسط یک پوند Pound (واحد نیرو) بر یک اینچ مربع (inch2) است.
(Pound square inch) .هر PSI 14.5 برابر با Atm 1 است.
M head of water 1 ستون آب به ارتفاع 1 متر: فشار اعمالی توسط ستونی از آب به ارتفاع یک متر به واحد سطح برابر با Bar 0.1 یا Kpa 10 یا Kg/Cm 0.1 2 به عبارت دیگر فشار اعمالی توسط ستونی از آب به ارتفاع 10 متر برابر با Bar 1 یا Kpa 10 یا Kg/CM² 10 یا Psi 14.5 است.(ابزار اندازه گیری فشار گیج فشار سنج است.)

آبدهی (دبی)

دبی یعنی میزان آب یک منبع آب (به طور مثال رودخانه) که در واحد زمان (معمولا ثانیه) از یک سطح مقطع خاص عبور می کند . به عبارت دیگر حاصلضرب سطح مقطح در سرعت آب.
ساده ترین راه برای اندازه گیری دبی آب ، استفاده از ظروف مدرج است.بدین صورت که بطور مثال محاسبه شودکه آبدهی یک منبع آب در دقیقه چند لیتر است.
متداولترین واحدهای اندازه گیری دبی عبارتند از:
– LPH لیتر درساعت .
– LPD لیتر در روز : یک LPD معادل یک لیتر در 24 ساعت است.
– GPD گالن در روز : هر گالن معادل 3.87 لیتر است .یک گالن درروز معادل 3.87 لیتردر 24 ساعت است.
– GPM گالن دقیقه : معادل 3.87 لیتر دردقیقه است.

بررسی چگونگی خرید بهترین دستگاه تصفیه آب خانگی

دستگاه تصفیه آب خانگی انواع متعددی دارند و بهترین نوع این دستگاه ها ، دستگاه هایی هستند که با روش اسمز معکوس عمل می کنند. دستگاه های تصفیه آب خانگی با روش اسمز معکوس حتما پمپ ، مخزن و شیرهای برقی دارن.
توجه داشته باشید که دستگاه تصفیه آب خانگی آن هم شش مرحله ای جای اسمز معکوس به شما فروخته نشود.
یعنی دستگاهی که شامل 6 فیلتر است و پمپ ندارد این دستگاه ها فقط گل و لای آب را حذف مینماید و به هیچ عنوان عملکرد دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس را ندارد
دقت داشته باشید دستگاه تصفیه آب شش مرحله ای دو نوع دارند و قیمت نوع تقلبی آن کمتر از نصف قیمت دستگاه های اصل میباشد.
توجه داشته باشیم دستگاه تصفیه آب با کیفیت و با روش اسمز معکوس (تکنولوژی روز دنیا در تصفیه آب خانگی) توان حذف ۹۹ درصدی املاح مضر آب مانند نیترات ، آرسنیک و … و همچنین مواد شیمیایی ، کلر و شوینده ها و انواع میکروب ها و باکتری ها را از آب دارد .
قیمت بهترین دستگاه تصفیه آب اسمزمعکوس

قیمت بهترین دستگاه تصفیه آب اسمزمعکوس

بیشترین سوالات درباره انتخاب و خرید دستگاه تصفیه آب خانگی

دلیل وجود برندهای متنوع چیست ؟ دستگاه های تصفیه آب چه تفاوتی دارند و ما چه دستگاه تصفیه آبی را انتخاب کنیم؟

در اینجا میخواهیم نکات بسیار مهمی درباره ی دستگاه آب تصفیه کن خانگی بیان کنیم که قطعا به انتخاب شما کمک شایانی خواهد کرد:

روش های اصلی تصفیه آب خانگی

تمامی مدل های دستگاه آب تصفیه کن از دو روش اصلی پیروی میکنند که در بالا تا حدودی توضیح داده شد. روش فیلتراسیون یا اولترا فیلتراسیون UF و روش اسمز معکوس RO که تقریبا توضیحاتی درباره این مدلها داده شد . اما به طور خلاصه دقت تصفیه هر روش را بیان میکنیم :

دقت تصفیه روش فیلتراسیون : عمدتا بین ۰٫۱ میکرون تا ۵ میکرون

دقت تصفیه روش اسمز معکوس : ۰٫۰۰۰۱ میکرون (یک ده هزارم میکرون)

عبارت رایج بین متخصصان و همکاران رشته ی تصفیه آب ، به این صورت است که سیستم های فیلتراسیون را پیش تصفیه و سیستم های اسمز معکوس را تصفیه آب می نامند.

چرا تعداد زیادی برند تصفیه آب وجود دارد؟

بسیاری از مشتریان از ما می پرسند که اگر فقط دو روش تصفیه ی آب وجود دارد چرا این همه تنوع برند و مدل ایجاد شده است ؟ پاسخ ما بسیار ساده است : تجارت Business .

حتما برای شما هم سوال بوجود آمده است که چرا در حوزه تلفن همراه ، هیچ شرکتی فقط یک مدل تولید نکرده که تمامی احتیاجات یک کاربر را برطرف کند ؟! و این همه تنوع مدل حتی از یک شرکت چه علتی میتواند داشته باشد . بدیهی است ؛ از اصول تجارت و تولید ، تنوع برند با امکانات متعدد برای مشتریان میتواند توسعه بسیار خوبی در تجارت دهد و تمامی طیف مخاطبان را پوشش دهد.

در سیستم های تصفیه آب هم همین موضوع جاری است و برندها با کیفیت های متفاوت و گاهی اشکال متفاوت سعی در پوشش دادن تمامی طیف مشتریان را دارند . در نظر داشته باشید که این تنوع برند در تمام جهان وجود داشته و مختصص ایران نیست.

چه مدل دستگاه تصفیه آبی را انتخاب کنیم ؟

تنوع برندها برای مشتریان از طرفی گستردگی طیف انتخاب را به دنبال دارد و از طرفی گاهی سردرگمی مشتری برای انتخاب را به دنبال خواهد داشت .

کارشناسان ما میتوانند با توجه به شرایط و نیاز شما بهترین مدل را پیشنهاد دهند.

تشخیص تصفیه آب اصل

یکی از سوالات بسیار مهم برخی مشتریان ، این است که چگونه دستگاه تصفیه آب اصل را تشخیص دهیم ؟

بخشی از پاسخ این سوال کاملا تخصصی است و بخشی ساده . بخش تخصصی معمولا برای مشتریان کمی سخت است اما بابت این موضوع ، پیشنهاد ما این است که حتما از یک مرکز معتبر خرید کنید چون نیاز به اعتماد دارید! مراکز فروش معتبر و نمایندگی های رسمی ، معمولا بیشتر به اعتبار کسب و کار خود اهمیت میدهند و مشتریان میتوانند با اطمینان بیشتری خرید کنند.

قیمت بهترین مدل برند دستگاه تصفیه آب اسمزمعکوس

قیمت بهترین مدل برند دستگاه تصفیه آب اسمزمعکوس

دستگاه تصفیه آب خانگی

دستگاه تصفیه آب خانگی با برند های متنوعی در بازار وجود داشته و با مارک های مختلفی بفروش میرسند.
دستگاه تصفیه آب خانگی تایوانی ، چینی و ایرانی از متداول ترین انواع دستگاه آب تصفیه کن خانگی هستن که در ایران وجود دارد.
دستگاه آب تصفیه کن خانگی و مدل های آن که توسط شرکت آب رو پالایش پایدار به فروش میرسند ؛ با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت عرضه میگردد.
شما میتوانید طی یک تماس از ما مشاوره بگیرید . البته کلیه ی مدل های دستگاه آب شیرین کن خانگی عرضه شده، از دستگاه های مطرح و پر فروش با بهترین کیفیت و کارایی میباشد.
دستگاه تصفیه آب خانگی اسمز معکوس

دستگاه تصفیه آب خانگی اسمز معکوس

نحوه ی خرید دستگاه تصفیه آب خانگی

برای خرید دستگاه تصفیه اب خانگی ، اگر نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید با ما تماس بگیرید؛ همکاران ما آمادگی هر نوع پاسخگویی در این زمینه را دارند و همچنین اگر برند و مدل محصولتان را میشناسید و نیاز به راهنمایی و یا مشاوره ندارید؛از دو طریق زیر متیوانید ثبت سفارش انجام دهید:
۱- ثبت سفارش اینترنتی
با کلیک کردن بر روی لینک ثبت سفارش مشخصات مورد نیاز در فرم را تکمیل کرده تا پس از مدت کوتاهی ، طی تماس تلفنی از دفتر خدمات ، هنماهنگی های لازم  جهت ارسال و نصب دستگاه انجام گیرد .
۲- ثبت سفارش تلفنی
پس از ارتباط تلفنی با دفتر فروش و ارائه ی مشخصاتی از قبیل شماره تلفن همراه و ثابت ، آدرس و نام دستگاه آب شیرین کن مورد نظر به اپراتور ، ثبت سفارش نموده و پس از مدت کوتاهی از دفتر خدمات ، هماهنگی های مربوط به زمان ارسال و نصب دستگاه ، انجام میگیرد. (اگر برای انتخاب بهترین دستگاه آب تصفیه کن ، مشاوره میخواهید با ما تماس بگیرید)
پس از هماهنگی های لازم ، دستگاه آب تصفیه کن مورد نظر توسط خدمات فنی مجرب و کارآزموده به محل ارسال و نصب میگردد؛ پس از آن، میزان سختی آب قبل از تصفیه با بعد از تصفیه ، توسط دستگاه تی دی اس متر (TDS meter ) مقایسه شده و صحت عملکرد دستگاه تصفیه آب خانگی به نظر خریدار میرسد . سپس فاکتور دستگاه به همراه کارت گارانتی با کد اشتراک تقدیم شده و وجه دستگاه دریافت میگردد.
توجه فرمایید با استفاده از سیستم CRM (مدیریت ارتباط با مشتریان ) و ثبت تمامی عملیات های خدماتی اعم از نصب ، تعویض فیلتر ، عیب یابی و تعمیرات، زمان تعویض فیلتر، توسط اپراتور خدمات از طریق تماس تلفنی و یا پیامک به اطلاع مشتری میرسد.

ممبران فیلمتک چیست ؟

ممبران (Mambrane Filmtec ؛ ممبرین ) یا غشاء که در بازار ایران در بین کسبه به فیلتر ممبران هم معروف است .
در فرهنگ لغت فارسی ممبران(membrane ؛ ممبرین) به معنی غشاء نامیده شده که منظور از غشاء به زبان عامیانه پوسته میباشد.
غشاء دارای خصوصیت نفوذ پذیری انتخابی است که مانند دژ ایفای نقش می‌کند.

 

ممبران فیلمتک Mambrane Filmtec اسمز معکوس دستگاه تصفیه آب

ممبران فیلمتک Mambrane Filmtec اسمز معکوس دستگاه تصفیه آب

 

ممبران(membrane) یا غشاء دارای لایه کامپوزیتی هستند که این لایه از سه قسمت پلی استری، پلی سلفون،پلی آمید می باشد.

ممبران ممبرین membrane غشاء اسمز معکوس dow_filmtech دستگاه تصفیه آب

ممبران ممبرین membrane غشاء اسمز معکوس dow_filmtech دستگاه تصفیه آب

 

خصوصیات لایه های ممبران(membrane) یا غشاء

ممبران لایه پلی استری جهت محافظت از رطوبت ممبران
membrane یا غشاء لایه پلی سلفون بسیار ریز که مانع عبور ذرات بزرگتر از 50 میکرون می شود

لایه پلی آمید که با این لایه روی ممبران پوشش داده شده است.

ممبران در دو مدل تراوا و نیمه تراوا میباشد.

ممبران فیلمتک Mambrane Filmtec اسمز معکوس دستگاه تصفیه آب

ممبران فیلمتک Mambrane Filmtec اسمز معکوس دستگاه تصفیه آب

 

تاریخچه ممبران(membrane) یا غشاء

ممبران فیلمتک Mambrane Filmtec اسمز معکوس دستگاه تصفیه آب

ممبران فیلمتک Mambrane Filmtec اسمز معکوس دستگاه تصفیه آب

اولین ممبران(membrane ؛ ممبرین ) یا غشاء توسط لوئب در سال 1960 اختراع شد.
ممبران(membrane ؛ ممبرین ) یا غشاء اولین بار در آمریک در تکنولوژی اسمز معکوس استفاده شد و به مرور زمان در دهه هفتاد میلادی ممبران(membrane ؛ ممبرین ) یا غشاء پیشرفت بسیاری کرد تا اینکه مدل های دریایی و کم فشار آن هم وارد بازار شد.
میزان نفوذ پذیری ممبران(membrane ؛ ممبرین ) یا غشاء به مقدار منافذ غشاء بستگی دارد که این میران منافذ به صورت فیلتراسیون (MF) اولترافیلتراسیون (UF)، نانو فیلتراسیون (NF) تقسیم میشود

کاربرد ممبران(membrane) یا غشاء

Mambrane filmtec-bw30-400 ممبران فیلمتک اسمز معکوس دستگاه تصفیه آب

Mambrane filmtec-bw30-400 ممبران فیلمتک اسمز معکوس دستگاه تصفیه آب

میکرو فیلتراسیون: (MF)
میکروفیلتراسیون ذرات بزرگتر از 0.08الی ۲ میکرومتر را از بین میبرد میکرو فیلتراسیون به دلیل حذف مواد جامد معلق باقی‌مانده کاربرد دارد.
اولترا فیلتراسیون (UF) :
اولترافیلتراسیون یا همان فوق فیلتراسیون ذرات بزرگتر از ۰.۰۰۵ الی ۲ میکرومتر را ازبین میبرد.
بعضی از ممبران(membrane) یاغشاهای اولترا فیلتراسیون‌ها برای از بین بردن ترکیبات محلول با وزن مولکولی بالا مانند: پروتئین‌ها و کربوهیدرات‌ها کاربرد دارد.
نانوفیلتراسیون : (NF)
نانوفیلتراسیون به عنوان رقیق کننده معروف است و توانایی عبور ذرات کوچکتر از ۰.۰۰۱ میکرومتر را دارد و برای حذف ترکیبات محلول از فاظلاب استفاده می‌شود.

 

 

شرايط تست
قطر/طول (اينچ)
درصد حذف
دبي آب محصول (GPD, m3/d)
نام محصول
Standard
4.0/40
99.2
25 (9.5)
40″LP High Flux
2.5 / 21
99.0
365 (1.38)
40″LP High Flux
4.0 / 40
99.0
1,025 (3.9)
40″LP
2.5 / 40
99.2
1,000 (3.8)
40″LP High Flux
2.5 / 40
99.0
850 (3.2)
40″LP Standard
8.0 / 40
99.0
2,500 (9.5)
40″LP
8.0 / 40
99.2
2,900 (11.0)
40″LP High Flux
8.0 / 40
99.0
2,600 (9.8)
40″LP Standard
8.0 / 40
99.3
11,500 (44)
40″LP Standard
8.0 / 40
99.3
12,650 (48)
40″LP High Flux
8.0 / 40
99.0
12,700 (48)
40″LP Standard
8.0 / 40
99.5
12,650 (48)

 

شرايط تست
قطر/طول (اينچ)
درصد حذف
دبي آب محصول (GPD, m3/d)
نام محصول
NE Standard
2.5″ / 40″
> 97.0
850 (3.2)
NE Standard
2.5″ / 40″
> 97.0
680 (2.6)
NE Standard
4.0″ / 40″
> 97.0
2,500 (9.5)
NE Standard
4.0″ / 40″
> 97.0
2,000 (7.6)
NE Standard
8.0″ / 40″
85-95
7,500 (28.4)

 

شرايط تست
قطر/طول (اينچ)
درصد حذف
دبي آب محصول (GPD, m3/d)
نام محصول
40″SW
6.0″ / 40″
99.0
2,100 (7.9)
SW30-6040
21″SW-
2.5″ / 14″
99.4
150 (0.6)
21″ SW
2.5″ / 21″
99.4
300 (1.1)
40″SW
4.0″ / 21″
99.4
800 (3.0)
40″SW
2.5″ / 40″
99.4
700 (2.6)
40″SW
4.0″ / 40″
99.75
1,600 (6.1)
40″SW
4.0″ / 40″
99.4
1,950 (7.4)
40″SW
8.0″ / 40″
99.4
9,000 (34)
SW30-380
40″SW+
8.0″ / 40″
99.1
6,000 (23)
40″SW
8.0″ / 40″
99.7
6,000 (23)
40″SW
8.0″ / 40″
99.80
6,700 (25)
40″SW
8.0″ / 40″
99.75
7,500 (28)
40″SW
8.0″ / 40″
99.80
7,500 (28)
40″SW
8.0″ / 40″
99.75
9,000 (34)
40″SW
8.0″ / 40″
99.70
11,000 (41.6)
40″SW
8.0″ / 40″
99.82
6,000 (23)
40″SW
8.0″ / 40″
99.80
8,200 (31)
40″SW
8.0″ / 40″
99.75
9,900 (37.5)
40″SW
8.0″ / 40″
99.7
12,000 (45.4)
40″SW
8.0″ / 40″
99.82
6,600 (25)

 

شرايط تست
قطر/طول (اينچ)
درصد حذف
دبي آب محصول (GPD, m3/d)
نام محصول
40″LP
8.0 / 40
99.4
11,500 (44)
40″LP Standard
8.0 / 40
99.5
9,500 (36)
40″LP Standard
8.0 / 40
99.5
10,500 (36)
40″LP Standard
8.0 / 40
99.5
10,500 (40)
40″LP Standard
8.0 / 40
99.65
11,500 (43)

 

شرايط تست
قطر/طول (اينچ)
درصد حذف
دبي آب محصول (GPD, m3/d)
نام محصول
40″BW Standard
8.0 / 40
99.5
10,500 (40)
40″BW Standard
2.5 / 40
99.5
850 (3.2)
40″BW Standard
2.5 / 40
99.5
850 (3.2)
40″BW Standard
4.0 / 40
99.5
2,400 (9.1)
40″BW Standard
4.0 / 40
99.7
29 (11)
40″BW Standard
4.0 / 40
99.5
2,400 (9.1)
40″BW Standard
8.0 / 40
99.5
9,500 (36)
40″BW Standard
8.0 / 40
99.5
10,500 (40)
40″BW Standard
8.0 / 40
99.5
11,500 (43)
40″BW Standard
8.0 / 40
99.7
12,650 (48)

فیلتر نیزه ای

فیلتر پلیسه دار (فیلتر نیزه ای , فیلتر چین دار , فیلتر شیار دارفیلتر موشکی)

فیلتر پلیسه دار فیلترهایی هستند که ذرات معلق موجود , روی سطح فیلتر قرار می گیرند .

فیلترهای پلیسه دار متوسط ( Medium filter ) که این فیلترها از جنس پلیمر- الیاف PP وترکیبات سلولزی تشکیل شده اند .

فیلتر پلیسه دار برعکس فیلتر کارتریج عمقی قابلیت شستشوی معکوس ( Back wash) را دارا می باشد.

روش تولید فیلتر پلیسه دار

1. فیلتر پلیسه دار به روش ملت بلون (MELT BLOWN)
2. فیلتر پلیسه دار به روش تبخیر حلال

فیلتر پلیسه دار ملت بلون (MELT BLOWN)

فیلتر پلیسه دار از الیاف نازک PP تولید شده و بخاطر عدم کنترل چیدمان الیاف در تشکیل مدیا فیلتر , فیلتر ریتینگ ( filter rating) این کارتریج ها به صورت Nominall می باشد.

فیلتر پلیسه دار به روش تبخیر حلال

فیلتر پلیسه دار از پلیمر خاصی در حلالی حل شده و با تبخیر انجام شده یک لایه پلیمری بوجود می آید.

بنابر شرایط تولید و فرایند تبخیر ایجاد شده در مدیا فیلتر به صورت یکسان و با اندازه مشخص می باشند.

کاربرد فیلتر پلیسه دار در صنایع

1. آرایشی و بهداشتی
2. صنعت نفت
3. مواد شیمیایی
4. غذا و نوشیدنی
5. پزشکی تصفیه آب و تصفیه
6. رنگ ها و پوشش
7. Pre filtration for RO/DI

 

 

فیلتر نیزه ای , فیلتر چین دار , فیلتر شیار دار , فیلتر پلیسه دار , فیلتر موشکی

فیلتر نیزه ای , فیلتر چین دار , فیلتر شیار دار , فیلتر پلیسه دار , فیلتر موشکی

فیلتر نیزه ای , فیلتر چین دار , فیلتر شیار دار , فیلتر پلیسه دار , فیلتر موشکی

فیلتر نیزه ای , فیلتر چین دار , فیلتر شیار دار , فیلتر پلیسه دار , فیلتر موشکی

فیلتر نیزه ای , فیلتر چین دار , فیلتر شیار دار , فیلتر پلیسه دار , فیلتر موشکی

فیلتر نیزه ای , فیلتر چین دار , فیلتر شیار دار , فیلتر پلیسه دار , فیلتر موشکی

فیلتر نیزه ای , فیلتر چین دار , فیلتر شیار دار , فیلتر پلیسه دار , فیلتر موشکی

فیلتر نیزه ای , فیلتر چین دار , فیلتر شیار دار , فیلتر پلیسه دار , فیلتر موشکی

فیلتر نیزه ای , فیلتر چین دار , فیلتر شیار دار , فیلتر پلیسه دار , فیلتر موشکی

فیلتر نیزه ای , فیلتر چین دار , فیلتر شیار دار , فیلتر پلیسه دار , فیلتر موشکی

فیلتر نیزه ای , فیلتر چین دار , فیلتر شیار دار , فیلتر پلیسه دار , فیلتر موشکی

فیلتر نیزه ای , فیلتر چین دار , فیلتر شیار دار , فیلتر پلیسه دار , فیلتر موشکی