پکینگ مدیاچیست :

پکینگ های مدیا به علت ساختار مناسب با بهترین مواد و به شکل بلوک های بسیار سبک و مقاوم در اشکال مختلف تولید می شوند.
این پکینگ های مدیا به علت حجم بسیار کم و ساختار ،راندمان تصفیه فاضلاب را بسیار افزایش می دهند .استفاده از فرایند رشد چسبیده در سیستمهاي هوازي و بی هوازي با تثبیت میکروارگانیزمها بر روي پکینگ و تشکیل بیوفیلم موجب افزایش جرم زیست توده به صورت چسبیده و معلق میشود و در عین بالا بردن تصفیه زیستی موجب کاهش حجم مورد نیاز تصفیه می شود.

موارد کاربرد پکینگ مدیا

●حرارتی و هیدرولیکی

●برجهاي تماس مایع و گاز

●افزایش ظرفیت تصفیه خانه هاي موجود

●حذف نیترات از آب شرب به روش بیولوژیکی

●حذف آمونیاك از مزارع پرورش ماهی و افزایش ظرفیت آن

●برجهاي گاز زدایی و برج هاي خنک کننده و موارد بسیار دیگر

●بهینه سازي بایوراکتورهاي در حال کار و مقاوم نمودن آنها به شوكهاي آلی

خصوصیات پکینگ مدیا:

پکینگ های مدیا از دو جنس PP یا PVC که بصورت لانه های زنبور هستند.
پکینگ های مدیا مقاوم در برابر ضربه , سایش , نور و ماوراء بنفش و نیز قابل شستشوی هستند.

کاربرد ومواد مصرف پکینگ هاي مدیا عبارتند از:

●بستر تماس در برج هاي گاززدایی
●بعنوان بستر پر کننده رآکتورهاي تصفیه فاضلاب
●بستر مبادله کننده حرارتی در برج هاي خنک کننده
●بعنوان موج گیر جریان در مخازن ته نشینی و چربی گیري

مزایای پکینگ مدیا:

● هیچ فضاي مرده اي وجود ندارد.
● استحکام بالا، سهولت حمل و نقل.
● داراي سطح تماس بسیار بالا می باشد.
● جریان به هیچ عنوان شانس کانالیزه شدن ندارد.
● مشکل گرفتگی نداشته و احتیاج به بک واش ندارد.
●تمامی بستر به صورت یکسان در دسترس می باشد.
● براي تمامی پروسس هاي هوازي و بی هوازي مناسب است.
● سطح مخصوص زیاد در واحد حجم کم، مقاومت بالا در برابر اشعه.
● به صورتی طراحی شده است که قطعات به یکدیگر و به هرحجمی مونتاژ می گردد.

پکینگ مدیا به دو صورت هستند :

پکینگ مدیا ثابت
پکینگ مدیا معلق

پکینگ ثابت و معلق

لاملا :
لاملاها پکینگ های هستند که با ایجاد تغییر در مسیر جریان سیال باعث افزایش سرعت ته نشینی ذرات معلق می شوند .
از پکینگ های لاملا در مخازن ته نشینی استفاده می شود، که با توجه به کارایی این پکینگ ها در مخازن ته نشینی سرعت ته نشینی و ظرفیت بسیار افزایش می یابد.
لاملا به دو شکل لاملا صفحه ای و لاملا لانه زنبوری ارائه میگردد.

خصوصیات لاملا :
انواع لاملا از جنس PP و PVC برای افزایش ظرفیت و ارتقاء راندمان مخازن ته نشینی و افزایش زلالسازی پساب خروجی می باشد.
لاملا های این شرکت مقاوم در برابر اشعه UV و از استحکام مناسبی در برابر دما و ضربه برخوداری است.
مزایای لاملا :
● ارتقاء ظرفیت تصفیه خانه های آب و فاضلاب
● قابلیت خود پالایی بالا
● کاهش میزان مصرف مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده
● افزایش زلالسازی پساب خروجی از مخازن ته نشینی
● امکان تامین فریم (فلزی و UPVC) برای بلوک های لاملا به منظور سهولت نصب